Vi har samarbejdsaftaler med følgende:

  • Realkreditinstitut:
  • Pengeinstitut: Udenombanken, Husejernes Kreditlån
  • Forsikringsselskab: Sønderjysk Forsikring, Dansk Boligforsikring, Gjensidige
  • Andre: Strømlinet
Vi samarbejder med følgende, hvor vi modtager rabat eller provision for fremskaffelse af:
  • Finansiering: Udenombanken, Husejernes Kreditlån
  • Forsikring: Sønderjysk Forsikring + danskboligforsikring.dk, Gjensidige
  • Annoncering: jfmedier.dk
  • Andre ydelser: Strømlinet

Som boligkøber eller boligsælger har du ret til at få oplyst provisionens eller rabattens størrelse.

CVR nr.: 10004780.

Mikkelsens Ejendomskontor er omfattet af den for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) etablerede kollektive professionelle ansvars- samt garantiforsikring hos: HDI Danmark Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø. Tlf. 33369595.

Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, ekskl. Grønland og Færøerne.

Vi er underlagt ejendomsmæglerlovgivningen som administreres af Erhvervsstyrelsen. Se mere her: www.erhvervsstyrelsen.dk/ejendomsmaeglere

Mikkelsens Ejendomskontor er medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation.

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70253666, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Fra den 25. maj 2018 har hele Europa lavet en ny fælles lov om behandling af persondata: Persondataforordningen.

Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger. De væsentligste ændringer i persondataforordningen er, at du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du yderligere ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Desuden har du ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring, ligesom du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ny persondatapolitik

Det er vigtigt for os hos Mikkelsens Ejendomskontor, at vi beskytter vores kunders og brugeres personoplysninger og overholder reglerne i forordningen. Vi har derfor opdateret vores persondatapolitik. Persondatapolitikken er relevant for dig, hvis du har afgivet de nødvendige personlige oplysninger til Mikkelsens Ejendomskontor. Bemærk venligst, at disse ændringer trådte i kraft pr. 25. maj 2018.

NYE BOLIGER